skip to Main Content
British American Tobacco

Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning (ABW) med fokus på bæredygtigt værdisæt.

Kundens behov

British American Tobacco er et af verdens største tobaksselskaber, 120 år gammelt og baseret i London, med mere end 50.000 ansatte, worldwide. Det er også en moderne, international arbejdsplads der har et stort behov for at manifestere de mange tiltag de gør for bæredygtighed og sundhed, i en stigmatiseret branche. British American Tobacco (herefter BAT) fik i 2020 mulighed for at flytte til to etager i SEB-bygningen (tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter i 2010). RITA arch blev valgt til at varetage indretningen af de 140 kontorarbejdspladser og alle de tilhørende faciliteter. En ledelsesmæssig beslutning om at implementere ABW (Activity Based Working) samt det helt centrale krav fra BAT omkring bæredygtighed lå til grund for projektet.

Vores løsning

RITA arch skabte et totalkoncept til BAT som er inspireret af det abstrakte parklandskab, som den imponerende bygning danner i kraft af sin organiske arkitektur. Det indre af bygningen består af karakterfulde rumligheder mellem rundede atrier, der spænder over flere plan, samt kæmpemæssige trappetårnscylindre.

Her er skabt plads til små oaser med funktioner i uformelle settings: samarbejdsfaciliterer, fokusarbejde og pauser. Her finder man også lockers til opbevaring. De fleksible arbejdspladser omkranser dette centrale område med support faciliteter og drager gennem sin placering også nytte af dagslys og udsigt. Bygningens søjler og indretningens opbevarings system bliver brugt til placering af planter i højden, for at forstærke illusionen af parklandskab og for at skabe et behageligt indendørsklima.

En af udfordringerne ved at etablere en arbejdsplads over to etager er at skabe sammenhæng, tilhørsforhold samt interaktion på tværs. RITA´s løsning gik ud på at skabe en diversitet i aktivitetszonerne, som man som medarbejder aktivt opsøger, afhængig af behov. Stillezoner, samarbejdszoner, forskellige typer og størrelser møderum, samt to caféområder med hver sin stemning – work/lounge og Play – café.

En anden udfordring gjaldt om at løse hvordan man skulle orientere sig i bygningen. Her var diversiteten i indretningen afgørende, men også det grafikise udsmykning bidrog til at kunne aflæse hvor man befandt sig. Brug af farver og grafik afspejler verdenshjørner og rumfunktioner.

Målsætninger om synlig bæredygtighed i indretningen slår igennem på både materialer, produktionsland, vugge-til-vugge tankegang – og arbejdspladsergonomi. I projektet er eksempelvis anvendt en del eksisterende inventar, som er opdateret med nye lakeringer, polstringer og bordplader.

Der er anvendt nye møbler produceret af genbrugs materialer, f.eks. PET-flasker, der bruges polstringer af recycled uld og polyester – og de lokalt producerede, specialbyggede lockers, er bygget af en særlig møbelplade, produceret af rester fra vinduesproduktion. Alle lakeringer er vandbaserede, og man har begrænset brugen af træsorter til hovedsageligt fyrretræ, som har et lavt klimaaftryk.

Kunde

British American Tobacco

Hvad

Indretningskoncept
ABW- spaceplanning
Brugerinddragelse
Specialinventar
Rumgrafik
Plante koncept
Møbel-, belysnings-, farve- og materialevalg

ÅRSTAL

2021