Skip to content
Indretning af solorum på Aalborg Universitetshospital i Thisted - RITA arch

Unikt samarbejde gav patienterne i Thisted en sansefuld pause

Et hvidt, sterilt hospital er muligvis meget praktisk – men det er sjældent en sanselig oplevelse for sjælen. I et open call vandt RITA arch i samarbejde med lydkunstneren Ingeborg Okkels og fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose opgaven med at indrette solorum på Aalborg Universitetshospital i Thisted.

Her kan patienter og pårørende slippe virkeligheden for en stund og lade tankerne flyve ud i den omkringliggende natur.

BEHOVET HOS AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL I THISTED

Aalborg Universitetshospital i Thisted har valgt at satse på kunst og kultur i den fremtidige udvikling af nære hospitalsrum med mennesket i centrum, og derfor søgte de en kunstnertrio til et pilotprojekt – ‘Ventetid’.

Her skulle de udvalgte kunstnere skabe stedsspecifikke værker, der inddrager patienter og pårørende på afdelingerne for Akutmodtagelsen og M5 Palliation.

De to rum skal med den helhedsorienterede kunstoplevelse, der rummer både visuelle, auditive og sproglige greb, give patienterne og deres pårørende mulighed for en pause i en trist tid.

 

VORES LØSNING

I samarbejde med lydkunstner Ingeborg Okkels og fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose har RITA arch skabt to områder, der fungerer som rekreative rum for både patienter og pårørende. Her giver en kombination af farver, teksturer, kunstfoto, møbler og et unikt lydbad muligheden for at slippe det sterile og alvorstunge hospitalsmiljø og træde ind i en anden, mere sanselig verden – i hvert fald for en stund.

Med udgangspunkt i den natur, der er særegen for området på den yderste kant af Danmark – hav, skov og plantage, vildt og vindblæst – er de to områder indrettet til og med sanserne.

Undersøgelser viser, at når et billede af fx en strand er stedsspecifikt, så har det en større effekt, end hvis det blot var et billede af en anonym strand i Hawaii, hvor beskueren aldrig har været. Derfor er rummene inspireret af og indrettet med motiver fra Thy.

Sætter gang i sanserne
Træ, taktile materialer og støvede nuancer spejler de store billeder af havet og klitterne og træerne ved kysten, mens en moderne fortolkning af øreklapstolen og varm punktbelysning giver mulighed for en koncentreret, privat oplevelse.

Sætter man sig i stolen, bliver lydbadet aktiveret i et loftspanel over ‘gæsten’. Højttaleren fylder ørerne med lyden af det brusende hav og vinden, der suser i trætoppene, og indimellem bliver naturens eget lydspor afbrudt af digtoplæsning, hvor ordene sætter gang i både sanserne og de indre billeder.

Kunde

Aalborg Universitetshospital i Thisted

Hvad

Indretningskoncept
Møbel-, farve- og materialevalg

ÅRSTAL

2021

blank
blank
blank
blank
blank