skip to Main Content

RITA Arch er et parløb mellem arkitekterne Anne Heinsvig og Anna-Carin Andersson.
Tilsammen udgør de en bomstærk kombination af faglighed, via Annes styrke og store erfaring med møbeldesign og indretningskoncepter og Anna-Carins mangeårige virke som projektleder, arkitekt og spaceplanner hos landets ledende arkitektfirmaer.

RITA Arch er specialister i indretnings- og transformationsopgaver, hvor brugerinvolvering indgår i processen som et middel til at opnå spændende rumløsninger, der understøtter arbejdsfunktion optimalt, – fx i kontormiljøer, restauranter, biblioteker, butikker og skoler/institutioner.

RITAs team består af en fast kerne af arkitekter/rumdesignere og konstruktører – suppleret med en studentermedhjælper og en freelance kommunikationsmedarbejder. Ud over den faste kerne, sætter vi ind efter opgavens art og størrelse.

RITA har ressourcer indenfor spaceplanning, konceptudvikling, projektstyring, brugerinddragelse, skræddersyet design, wayfinding, infografik og visuelt udtryk – og RITA finder de helt rigtige hjerner og hænder til netop jeres opgave.

Her kan du se de fire opgaveområder der er rygraden i RITAs virke:

RESEARCH

Vi hjælper jer med at præcisere jeres behov og skabe værdi gennem en forståelse af organisationens behov og identitet. Afhængigt af jeres ambitionsniveau vedr. forandring af det fysiske miljø, tilpasser vi en proces hvor vi benytter os af rumanalyse, belægningsmålinger, flowregistrering samt adfærdsobservationer. Da vi mener at en organisations vigtigste ressource er medarbejderne, vurderes deres input meget højt. Bruger inddragelse ved hjælp af interviews, workshops og spørgeundersøgelser er vigtige værktøjer i vores RESEARCH arbejde.  Gennem denne RESEARCH skaber vi et fagligt vidensgrundlag for den videre design proces.

INDRETNING

Hos RITA er vi specialister i at skabe indretning, der understøtter jeres mål og skaber medarbejdertilfredshed. Vi ved at velgennemtænkt INDRETNING påvirker trivsel og produktivitet i positiv retning. Vi tror på at indretningen skal afspejle virksomhedens sjæl, mål og DNA og bruger alle vores faglige greb for at nå det ultimative resultat. Space planning, møbleringsforslag og farvesætning, selvfølgelig – men også detaljerede løsninger inden for wayfinding, møbeldesign og grafik. RITA skaber komplette løsninger med mennesket i centrum.

TRANSFORMATION

Organisatonsforandringer og implementering af nye arbejdsformer, stiller krav til arbejdsmiljøet. Det kan dreje sig om omrokeringer og ombygning i eksisterende rammer eller flytning til et nyt sted. Vi ved at en vellykket TRANSFORMATION af de fysiske rammer er en værdsikabende proces. Her påtager RITA sig ansvaret og styringen. Gennem inddragelse og dialog med de relevante brugere, guider vi jer i at se muligheder og finde brugbare løsninger. Vi skaber tryghed og overskuelighed i den kompleksitet, der knytter sig til byggeprojekter og forandringsprocesser.

ARKITEKTUR

Arkitektur er vores akademiske, kreative og praktiske udgangspunkt. RITA udnytter hvert steds unikke arkitektoniske kvaliteter. Helheden i projektet, samspillet mellem rum og menneske og den rumlige forståelse er vigtige parametre, når vi designer løsninger. Materialer og formsprog vælges ud fra en ambition om at skabe funktionelle, smukke og inspirerende rum, der danner de bedste rammer for trivsel og produktivitet.