Skip to content

Artikel: DFDS Nordhavn– et unikt hus, indrettet til samarbejde

DFDS, RITA arch: Culture incorporated into the design

Artikel: DFDS Nordhavn– et unikt hus, indrettet til samarbejde

Kan indretning skabe samarbejde og holdånd? Ja – se bare DFDS, der konsulterede RITA Arch til at indrette deres nye domicil i Københavns Nordhavn.

En anderledes fordeling af medarbejderne og et hav af muligheder for at arbejde og mødes har formet et hus, der motiverer, inspirerer og giver lyst til at møde ind mandag morgen.

Fundamentet blev til i bottom up-proces, der inkluderede både medarbejdere og ledelse.

Tekst

Kristine Høeg

Foto

Anne Prytz og Asger Neigaard

Dato

9. januar 2023

Det var ikke kun et nyt hus, DFDS’ 600 medarbejdere skulle rykke ind i, da virksomhedens nye domicil i Nordhavn stod færdigt. Det var på mange måder en helt ny arbejdsplads, fordi ansatte fra to forskellige kontorer og arbejdes kulturer, nu skulle flytte sammen.

Designet skulle afspejle DFDS’ transformation til en højteknologisk virksomhed med bæredygtighed som en kerneværdi – og samtidig ønskede ledelsen en arbejdsplads, der er attraktiv for dem, der vendte tilbage efter Corona og for de nye talenter man havde brug for.

Det blev RITA Arch, der fik til opgave at skabe en indretning, der understøtter virksomhedens strategi og ønsker.

Et nyt hus til fremtidens DFDS

Målet var altså klart: RITA Arch skulle indrettet domicilet til fremtiden. Og derfor blev en medarbejderinvolverende proces en væsentlig del af løsningen:

“DFDS ønskede netop at gøre op med den fejlagtige opfattelse af virksomheden som gammeldags, og det betød, at vores involverende proces var det helt rigtige.

Den skabte et forum, hvor det var okay at sætte spørgsmålstegn ved traditionerne, og det blev et meget inspirerende udgangspunkt, for at de ansatte kunne lære hinanden og hinandens kulturer at kende,” fortæller Anna-Carin Andersson fra RITA Arch.

DFDS, RITA arch: cafe space for employees and non-employees
DFDS, RITA arch: meeting room facilities and collaboration zone

DFDS-huset – 7 etager til en bedre arbejdsdag

DFDS’ nye domicil spænder over syv etager. I kælderplan findes 71 parkeringspladser og 230 cykelparkeringer, mens stueplan indeholder et offentligt loungeområde.

Herover findes tre etager med cirka 600 arbejdsstationer, der alle er indrettet i henhold til ABW, med homezones og tilhørende møde-, projekt- og flexrum.

De to øverste etager er indrettet med restaurant, café, loungeområder og møderum med hver sit unikke udtryk samt et auditorium med plads til 300 personer.

Møde mellem to kulturer

Alt det kaldte på en gentænkning af det klassiske kontormiljø – medarbejderne skulle få energi af at møde ind.

En del af løsningen blev derfor fleksible arbejdsstationer – de ansatte kan vælge at arbejde på det sted i huset, der understøtter dagens opgaver. Samtidig skulle samarbejdet på tværs af fagligheder og den gode stemning mellem medarbejderne have en hjælpende hånd.

“DFDS har i den grad har udviklet sig til en højteknologisk virksomhed, og derfor har de en voksende IT-afdeling med mange nyere, unge ansatte.

De kom med en anden kultur end den, der hidtil havde præget hovedkvarteret, så en væsentlig opgave var at få integreret to ret så forskellige personalegrupper, så alle ansatte kan føle, at DFDS er deres arbejdsplads og deres hus.”

Opbrydning af ‘vi og dem’

Da alle afdelinger i huset samarbejder med netop IT, var det oplagt at fordele IT-folkene blandt deres ‘nye’ kolleger – det skabte grundlag for mere smidige arbejdsgange, og samtidig gødede det jorden for en ny kultur i det nye hus.

“Det at vi fordelte IT-afdelingen over alle tre etager var med til at bryde den klassiske ‘vi og dem’-tankegang og skabte en ny sammenhørighed. På den måde er der opstået en gavnlig interaktion etagerne, og det var i den grad noget, medarbejderne var optaget af i processen,” forklarer Anna-Carin Andersson.

DFDS, RITA arch: Cantine
DFDS, RITA arch: creative space for employees
DFDS, RITA arch: collaboration zones

 Det handler om at skabe et motiverende hus…

Fra mødelokale til mødested

Et gennemgående element i ønsker fra DFDS’ medarbejdere, der deltog i udviklingsprocessen, handlede desuden om mødefaciliteterne – og ikke mindst muligheden for at mødes på tværs af afdelinger.

Både fagligt og socialt. Noget, der også ville være med til at løfte ambitionen om at forene det, der tidligere var to separate arbejdspladser:
“De ville gerne have rammer, der gav bedre mulighed for at interagere med kollegerne – kort sagt skulle de altid kunne finde et sted at mødes, og det behøvede absolut ikke være et traditionelt mødelokale,” fortæller Anna-Carin.

RITA Arch imødekom medarbejdernes ønske med et hav af diverse mødemuligheder. Fra bittesmå rum til større, åbne områder. Fra et trappetrin over et intimt møbelarrangement til en eventcafé.

Og så er der kantinen, der trods sin størrelse også inviterer til at mødes fagligt – takket være de mange forskellige muligheder at sidde på, god akustik og belysning samt en fantastisk udsigt.

“På alle etager er der uformelle mødesteder, som gør det nemt at samles. Ved de større møderum har vi etableret arbejdslounger, hvor man kan forberede sig til mødet eller afslutte det, hvis man ikke blev helt færdig – det giver en god oplevelse.

På selve mødeetagen er der faktisk ikke to mødesteder, der er ens, hvilket giver mulighed for mange forskellige typer af møder, men de favner alle tanken om, det gode samarbejde.

Og i forlængelse af cafeen er der indrettet et playroom, fordi vi ved, at socialt samvær er vigtigt for at bryde barrierer og giver lyst til at hjælpe hinanden fagligt.”

DFDS, RITA arch: relaxed meeting facilities for employees across the organization
DFDS, RITA arch: social zone with kitchen

Et hus du har lyst til at være i

Og det bringer os til et andet væsentligt ønske fra DFDS: At skabe en arbejdsplads, som de ansatte er stolte over og som kan tiltrække nye talenter – ikke mindst efter flere år med hjemmearbejde og den frihed, der følger med i privaten.

“I vores optik handler det om at skabe et motiverende hus – at sikre funktioner, synliggøre den kulturelle ånd og tilbyde oplevelser og faciliteter, som ens hjem ikke kan måle sig med, og som gør DFDS endnu mere attraktiv som arbejdsplads.

Mulighederne for at møde andre, samarbejde og lære af hinanden er centrale. Det samme er det, at huset er indrettet med frihed for øje –de ansatte kan vælge at arbejde et roligt sted, hvis deres opgave kræver koncentration, og et andet sted, hvis de er til samtaler og interaktion.

Og så er her den allestedsnærværende udsigt til havet, som understreger det, der udgør hele fundamentet for DFDS’ virksomhed – og som giver en ekstra dimension til det gode arbejdsmiljø.”

DFDS, RITA arch: Culture represented in the design

Sådan gjorde vi:
En proces, der bragte huset sammen

Ingen er større eksperter i en arbejdsplads end dem, der skal arbejde der.

Derfor involverede RITA Arch DFDS’ medarbejdere i processen med at indrette virksomhedens nye hovedkvarter.

Det var vigtigt for DFDS, at det nye domicil blev et fælles projekt for virksomheden – netop fordi det er et nyt, fælles hus for alle ansatte.

Så for at sikre den bedst mulige forankring blev medarbejderne tæt involveret i udviklingen af indretningen.

Fem arbejdsgrupper

Der blev nedsat fem arbejdsgrupper med engagerede DFDS-medarbejdere, der skulle komme med input til fem centrale emner:

1. Logistik og service
2. Den grønne dagsorden
3. Digital arbejdsplads
4. Nye arbejdsrutiner
5. In-house-kulturen

Sådan bidrog medarbejderne

# Klædte RITA Arch på med viden om arbejdsgange, kultur og historie
# Løste konkrete opgaver, som fx navngivning af møderum eller temaideer til grafisk udsmykning
# Validerede løsningsforslag i hver fase inden direktionsgodkendelse
# Fungerede som informationsbærere mellem organisationen og designteamet
# Fungerede som ambassadører for det endelige resultat

Resultatet

Den endelige indretnings- og designløsning tager i stort omfang afsæt i brugerprocessen, der har bidraget med viden, feedback og ideer.

Resultatet er en indretning der afspejler nutidens DFDS – en moderne, højteknologisk virksomhed med rig historie og ambitiøse værdier og som supporterer en effektiv og samarbejdspræget arbejdsdag.

Der er heller ingen tvivl om, at den involverende tilgang til projektet har bidraget til stor positivisme og stolthed i hele virksomheden.